Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím e-shopu f.Nábytek AVIS s.r.o. a firemních www.nábytekmasiv.cz

Kupující by se měl seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží!

Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné. 

1. Vymezení pojmů

a) Nábytek AVIS s.r.o. Šenov u Ostravy Zelená č.1336 739 34 IČO 26862034 Krajský soud v Ostravě C 40746/KSOS  plátce DPH (dále jen "prodávající")

b) Zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím nákupního košíku, případně telefonicky, písemně či e-mailem (dále jen „kupující“)

2. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím e-shopu www.nabytekmasiv.cz, nebo doručením e-mailové, písemné či telefonické objednávky je považováno za závaznou objednávku. V případě objednání zboží prostřednictvím e-shopu www.nabytekmasiv.cz obdrží kupující obratem automatické oznámení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zadal v objednávce, spolu s podklady a informacemi k objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci.

Každá objednávka musí mít tyto náležitosti:
- přesný název výrobku
- počet kusů
- jméno a přesná adresa kupujícího (místa doručení)
- telefonický kontakt

V případě, že objednávku bude přebírat třetí osoba, je nutné uvést jméno, příjmení a tel. kontakt osoby, která zásilku převezme.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. (zdroj.: APEK.cz).

Kupující odesláním objednávky souhlasí, že do 10 dnů od provedení objednávky mu bude e-mailem zaslán dotazník od portálu Heureka vyjadřující spokojenost s nákupem v e-shopu www.nabytekmasiv.cz

3. Storno objednávky

Storno objednávky je možné do 24 hodin od objednání.

4. Platební podmínky

Objednané zboží je možno zaplatit těmito způsoby:

  • převodem na účet:

Na základě provedeného nákupu zboží v našem internetovém obchodu obdržíte informaci o provedené objednávce s uvedenými údaji potřebnými k provedení platby. Pro identifikaci je vždy nutné uvést správný variabilní symbol (číslo objednávky), po připsání finančních prostředků (zálohy) na náš účet se objednávka stává aktivní. O připsání finančních prostředků na náš účet Vás budeme informovat. Za platbu převodem na účet neúčtujeme žádný poplatek. 

  • dobírkou

Za objednané zboží zaplatíte při jeho doručení. Doběrečné je zpoplatněno dle ceníku výše. 

  • hotově při osobním převzetí

Kupující zaplatí za objednané zboží při jeho převzetí na adrese prodávajícího.

5. Dopravné

Zboží je dodáno na území ČR na místo určení kupujícího. Před dodáním objednaného zboží Vás budeme telefonicky kontaktovat v rámci dojednání doručení objednaného zboží.

V případě zjištění závady výrobku nebo poškození obalu při doručení je potřeba okamžitě zapsat zjištěnou závadu do přepravního listu, na případné pozdější reklamace nebude brán ohled.

6. Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží v uváděném termínu dodání u prodávaného zboží, v případě, že by došlo ke změně,je  povinen neprodleně  o této skutečnosti informovat zákazníka a s ním vzájemně dojednat náhradní termín.

Termín dodání zboží se počítá ode dne, kdy se objednávka stala zcela závaznou a platnou, tedy za podmínek:

a) po 24 hodinách od obdržení objednávky v případě zboží zaslaného na dobírku

b) po připsání finančních prostředků na náš účet v případě platby převodem

7. Záruka

Na dodávané zboží je poskytována dle zákona záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. 

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí výrobku.
Výrobek musí kupující zaslat zpět prodejci na vlastní náklady a po obdržení vráceného zboží budou vráceny peníze zpět kupujícímu do 14 dní.
Zboží musí být vráceno v originál obalu a zcela nepoškozené, v případě, že by bylo vráceno zboží poškozené, má prodávájcí právo snížit cenu zboží o hodnotu, kterou zboží poškožením ztratilo.

9. Reklamační podmínky

Reklamace zboží je řešena v souladu s reklamačním řádem a příslušným zákonem.

Při zjištění závady na některém dílu výrobku bude vždy vyměněn pokozený díl výrobku, dle označení v návodu nebo montážním listu.

V případě reklamace výrobku musí být výrobek vrácen v originál balení.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží kupujícímu.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění.